Menu

Shutdown / Power Outages


SF/ESD Sustained Fault/Emergency Shutdown PSD Planned Shutdown Work In Progress Fault Status : Work In Progress Schedule Fault Status : Schedule

Sub-Division Name Feeder Name Affected Area Fault Type Fault Reason Fault Start Date-Time Estimated Restore Date-Time S/S Name Status
Akota STADIUM Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-03 07:30:00 2023-10-03 12:30:00 ATLADARA Schedule
Akota SAHJANAND KUTIR Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-05 07:30:00 2023-10-05 12:30:00 ATLADARA Schedule
Akota PRATHAM UPVAN Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-07 07:30:00 2023-10-07 12:30:00 VASNA Schedule
Asodar MAHADEV Asodar, Kanthariya, Bhetasi (Talpad), Mujkuva PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 15:00:00 BHETASI Schedule
Asodar MUJKUWA Asodar, Kanthariya, Mujkuva PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 15:00:00 BHETASI Schedule
balasinor R HANDIYA Kotarbor, Vanakbori, Sakariya, Rajpur (Balasinor), Handiya (Balasinor), Mahi Itadi, Vanoda, Wanghroli, Baladha, Handiya (Balasinor) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-03 08:00:00 2023-10-03 17:00:00 BALASINOR Schedule
Bhalej ZALABORDI Pansora, Vansol, Saiyadpura, Meghva-Badapura, Untkhari, Tarpura, Badapura, Bhalej PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-02 07:55:00 2023-10-02 11:55:00 BHALEJ Schedule
Borsad R GOREL Golel, Bhalel, Dabhasi, Bochasan PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 08:00:00 2023-10-01 13:00:00 VIRSAD Schedule
Borsad R GOREL Golel, Bhalel, Dabhasi, Bochasan PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-03 07:00:00 2023-10-03 13:00:00 VIRSAD Schedule
Borsad R BHADARAN JGY Rudel, Valvod, Nisaraya, Vasna ( Borsad), Kasari, Vachhiyel, Bhadran, Khedasa, Bhadraniya, Vasna ( Borsad), Bhadran, Bhadraniya, Borsad (M) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-03 07:00:00 2023-10-03 13:00:00 BORSAD Schedule
Borsad R SWAMINARAYAN (OLD NAPA) Bhalel, Vahera, Dabhasi, Bochasan, Vahera, Borsad (M) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 09:00:00 2023-10-01 13:30:00 BORSAD Schedule
Borsad T SAKARIYA Vasna ( Borsad), Borsad (M), Borsad (M) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-02 07:00:00 2023-10-02 15:00:00 BORSAD Schedule
Borsad T BOCHASAN Dabhasi, Bochasan, Borsad (M) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-02 07:00:00 2023-10-02 15:00:00 BORSAD Schedule
Chhani CHHANI URBAN Dumad, Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani OMKARPURA Dasharath, Vadodara (M Corp+OG), Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani SISWA Asoj, Sisva, Dasharath, Dumad, Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani DUMAD Asoj, Dumad, Vemali, Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani SANKARIA Vadodara (M Corp+OG), Vemali PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani SOKHADA Karachiya (CT), Bajwa (CT), Vadodara (M Corp+OG), Ajod, Dasharath, Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani GEA (VEMALI) Asoj, Dasharath, Dumad, Vemali, Dumad, Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani PRAKRUTI Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani ZENITH Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani CHHANI SS COLONEY Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Chhani DARSHANAM Dumad, Vemali, Dumad, Vemali, Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 CHHANI -A Schedule
Dabhoi (T) DABHOI[T] Dabhoi (M), Dabhoi (M) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 13:00:00 DABHOI Schedule
Devghad Baria BHE DARWAJA Gollav, Vijagadh, Vadodar, Moti Khajuri, Devgadbaria (M) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-03 07:00:00 2023-10-03 15:00:00 D.BARIA Schedule
Devghad Baria D.BARIA (C) Gollav, Vijagadh, Vadodar, Moti Khajuri, Devgadbaria (M) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-03 07:00:00 2023-10-03 15:00:00 D.BARIA Schedule
Fatehgunj NIZAMPURA Vadodara (M Corp+OG), Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-03 08:00:00 2023-10-03 12:15:00 CHHANI-B Schedule
Fatehgunj GOVARDHAN Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 12:00:00 CHHANI -A Schedule
Fatehgunj VEDA Vadodara (M Corp+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 12:00:00 CHHANI -A Schedule
Haldarwas ONGC MBAD Bar Muvada, Haldarvas, Kothipura, Sarsavani, Jaliya, Rudan, Karoli, Haldarvas, Rudan PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-02 07:30:00 2023-10-02 16:00:00 HALDARWAS Schedule
Haldarwas JINJAR JGY Haldarvas, Nani Adboli, Moti Adboli, Pahadiya, Ajabpura, Ghodasar, Charan Na Muvada, Charan Na Muvada (Inami), Kuna, Modaj, Modaj PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-02 07:30:00 2023-10-02 16:00:00 HALDARWAS Schedule
Haldarwas CHHIPIAL Chhipial, Abhripur, Bharkunda, Haldarvas, Kothipura, Sarsavani, Jaliya, Shatrunda PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-02 07:30:00 2023-10-02 16:00:00 HALDARWAS Schedule
Halol R ASOJ Paldi, Jarod, Lilora, Jarod PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 09:00:00 2023-10-01 14:00:00 JAROD Schedule
Halol R GUJARAT FLAVOURS Abhetwa, Jarod PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 09:00:00 2023-10-01 12:00:00 JAROD Schedule
Jambughoda DHANPURI Vadiya, Udhavan, Kanjipani, Rampura, Jambughoda, Dhanpuri PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 08:00:00 2023-10-01 13:00:00 UCHAPAN Schedule
Jambughoda RAMPURA Udhavan, Kanjipani, Rampura, Bhanpura, Paniyara PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 08:00:00 2023-10-01 13:00:00 UCHAPAN Schedule
Karjan-II NAVA BAZAR Karjan (M), Karjan (M) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 09:00:00 2023-10-01 13:00:00 KARJAN 220 Schedule
Koshindra INDRAL Anandpura, Vejaliya, Khunvad, Khandupura, Zampa, Sarsinda (Jharvan), Bhatpur, Timba, Indral, Amarpur, Shree Gam Kanbi, Shreegam Dhanka, Velpur, Soytha, Songir PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 BHATPUR Schedule
Koshindra SUNDARPURA Mankani, Ambapura, Sarsinda (Jharvan), Deroli, Ramsingpura, Vatvatiya, Bhatpur, Timba, Vaghetha PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 BHATPUR Schedule
Koshindra VELPUR Indral, Shree Gam Kanbi, Shreegam Dhanka, Velpur, Soytha, Songir PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 BHATPUR Schedule
Koshindra DEROLI Khareda, Rajbodeli, Un, Kosindra, Chikhodra, Vasana, Lachhras, Ramsari, Sarangpur, Padvan, Kanakuva, Taleti, Lunadra, Sinhadra, Kosindra PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 08:00:00 2023-10-01 11:00:00 KOSIDRA Schedule
Koshindra LACHHARAS Kosindra, Chikhodra, Vasana, Lunadra, Sinhadra PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 08:00:00 2023-10-01 11:00:00 KOSIDRA Schedule
Nadiad West MAIMANDIR Nadiad (M+OG), Nadiad (M+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-06 08:00:00 2023-10-06 15:00:00 NADIAD Schedule
Padra PADRA TOWN Padra, Padra (M+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 08:00:00 2023-10-01 13:00:00 PADRA Schedule
Petlad T GIDC PETLAD Petlad (M) SF/ESDTree Cutting 2023-09-30 08:00:00 2023-10-01 13:30:00 PETLAD Work In Progress
Ras AMIYAD JGY Saijpur, Khadodhi, Haripura, Ras, Amiyad, Kanbha, Divel, Kathana, Dali, Kalu, Kankapura, Dahewan PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 08:00:00 2023-10-01 13:00:00 RAS Schedule
Sardar KHODIYAR FEEDER Bakrol (Part), Anand (M+OG), Anand (M+OG) PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 08:00:00 2023-10-01 13:00:00 ANAND Schedule
Sojitra PIPLAV Kasor, Trambovad, Piplav, Mahelav, Bandhni, Sunav PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 15:00:00 MEHLAV Schedule
Vasad ANKLAWADI Anklavdi, Rajupura, Vasad PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-05 07:00:00 2023-10-05 15:00:00 VASAD Schedule
Vasad KESHARPURA Ramnagar, Adas, Anklavdi, Vasad PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-05 07:00:00 2023-10-05 15:00:00 VASAD Schedule
Waghodia DHOLAR Tatarpura, Timbi, Ambali, Dankheda, Tavra, Vaghodia, Vejalpur, Jambuwada, Vyara, Falod, Antoli, Karamliya Pura, Dholar, Vaghodia PSDPlanned Shutdown (PSD) 2023-10-01 07:00:00 2023-10-01 11:00:00 WAGHODIA Schedule